Region Östergötland

IVPA grund

IVPA innebär uppdrag där larmoperatör hos SOS bedömer att räddningstjänsten kan var framme hos patienten före eller samtidigt som ambulans och där räddningstjänsten förmodas kunna göra en livräddande insats för patienten. Alla kommuner i Östergötland är anslutna till IVPA.
Region Östergötlands målsättning med IVPA är att bromsa patienternas sjukdomsutveckling, vid de tillfällen då det förväntas ta lång tid för ambulans att komma fram till patienten. Regionen har även förhoppningen att kunna se en ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Vid hjärtstopp larmas räddningstjänst och ambulans ut parallellt oavsett tillgång på ambulans.

För anmälan och vidare information: