Region Östergötland

Initial sjukvårdsledning regional nivå/TIB - för utvalda medarbetare Region Östergötland


Initial sjukvårdsledning regional nivå/TIB - utbildning/övning för utvalda medarbetare i Region Östergötland
Presentation:

Denna utbildning riktar sig i första hand till de som inom Region Östergötland är utpekade att inneha funktionen ”Tjänsteman i beredskap” (TIB).  Utbildningen lägger tonvikten på de första 30 minuterna efter larm och de initiala och ofta tidskritiska beslut som krävs vid ex. skadehändelser, hot och bränder.


Efter kurs ska deltagarna ha:

  • God kunskap om TiB- funktionen samt ledningsprinciper för särskild sjukvårdsledning regional nivå
  • Kännedom om stabsmetodik
  • Kunskap om lagrum och samverkan
  • Kunskap om prehospital sjukvårdsledning
  • Kunskap om rapporter, kommunikation och samband
  • Kunna arbeta med Paratus®
  • Kunskap om sjukvårdens ansvar för informationsspridning i samband med allvarlig händelse
Målgrupp: Personer inom Region Östergötland som kan komma att arbeta som tjänsteman i beredskap (TIB) samt personer som kan komma att inneha sjukvårdsledarrollen eller rollen som medicinskt ansvarig i särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

 Metodik:

 

Föreläsningar. Simulerings- och praktiska övningar med utvärdering mot mätbara mål.
Antal deltagare: 8
Kurslängd: 2 dagar
Kursavgift: Ingen avgift. Finansieras av kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland
Kursdatum: Uppdragsutbildning. Beställs efter behov av Beredskapssamordnare Region Östergötland.
Kursledning:

Eva Kristedal 010-103 6658
eva.kristedal@regionostergotland.se

KMC admin:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Anmälan:

Anmälan är bindande! (Se avbokningsregler)

Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare. Kursanmälan.

Plats:

Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping

Besöksadress: Johannes Magnus väg 11, Universitetsområdet, Campus Valla i Linköping.