Region Östergötland

Utbildning i Katastrofmedicin, avancerad nivå 7,5 hp

Utbildning i Katastrofmedicin, avancerad nivå 7,5 hp

Presentation:

Vad är Katastrofmedicin? I kursen introduceras du i ämnet som berör de händelser som kan komma att aktivera den katastrofmedicinska beredskapen som en del i samhällets samlade krisberedskap. Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping genomför kursen i samarbete med Linköpings Universitet.


KMC är en del av Region Östergötland och jobbar med forskning, utveckling och utbildning inom ämnet katastrofmedicin lokalt, nationellt och internationellt. KMC har stor del i utvecklingen av den ledningsstruktur för hälso-sjukvård vid särskild händelse som socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2013:22) idag bygger på. Likaså har det nationellt etablerade ledningskonceptet PS- Prehospital Sjukvårdsledning® för ambulanssjukvård tagit fram. Simuleringsverktyget Emergo Train System® används i undervisningen.

 

Målgrupp:

Läkare eller sjuksköterska med intresse för ämnet katastrofmedicin.

Särskilda förkunskapskrav:
Högskoleexamen inom Hälso- och sjukvård eller godkänd termin 4 på sjuksköterskeprogrammet eller termin 8 på
läkarprogram. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande
behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.

Metodik:

Under kursen arbetar studenterna huvudsakligen individuellt och i grupp på distans. Schemalagd tid motsvarar ungefär 10% av den totala studietiden.

I samband med kursstart kommer studenterna  arbeta i grupper om 4-5 personer. Gruppen fördjupar sig i ämnet utifrån olika scenarion. En individuell skriftlig redovisning sker sedan av inhämtad kunskap. Inhämtad kunskap appliceras och analyseras gruppvis genom en granskning av en Kamedorapport. Grupparbetet sker huvudsakligen genom digitala stödsystemen Lisam och Adobe Connect.

Studenten genomför också en individuell litteraturstudie med en fördjupning  inom valfritt område inom katastrofmedicin. Arbetet redovisas under ett obligatoriskt litteraturseminarium. I slutet av kursen skriver studenten en tentamen som har utgångspunkt från lärandemålen.

Positivt om kursen från studenter:

” Mycket intressant, lärt mig mycket, bra kurs.”
” Bra innehåll, men högt tempo med många uppgifter”
” Inspirerande lärarstab och att få ta del av kunskap och erfarenhet på KMC. Kursen har gett perspektiv som man kan nyttja i sitt arbete.”
” Bra introduktion och inspirerande till mer studier i ämnet. Trevliga dagar.”
” Bra och relevant innehåll. Intressanta gruppuppgifter. Härlig stämning på de fysiska träffarna.”
”100% överensstämmelse med vad jag uppfattat att lärandemålen innehåller.”

 

Antal deltagare:

40 platser

 

Kurslängd:

10 veckor, halvfart, distans

 

Kursdatum:

2020, vecka 6-16, två obligatoriska träffar.

Två obligatoriska träffar 3-4 februari samt 15-16 april.
Det är viktigt att du kan närvara vid dessa tillfällen. Träffarna startar sen förmiddag för att pendlande ska kunna ta sig till Linköping samma dag. 

Studiehandledning:

Länk till studiehandledning >>>

 

Kursledning:

Oscar Henning, kontaktperson
010-103 39 81
oscar.henning@regionostergotland.se

 

KMC admin:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

 

Anmälan:

Din ansökan gör du på antagning.se
Anmälningskod är LIU-89174

 

Plats:

Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping


Besöksadress: Johannes Magnus väg 11, Universitetsområdet, Campus Valla i Linköping