Region Östergötland

Katastrofmedicin och katastrofmedicinsk beredskap

Katastrofmedicin är den gren inom det medicinska ämnesområdet som fokuserar på hur sjukvård kan bedrivas på effektivast sätt vid akuta situationer med begränsade resurser. Katastrofmedicinsk beredskap i sin tur innebär beredskap för att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid särskild händelse, dvs. händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Det katastrofmedicinska perspektivet inkluderar åtgärder före, under och efter en händelse där utbildning och övning av hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig del.

Vårt kursutbud inom katastrofmedicin och katastrofmedicinsk beredskap syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga till att hantera särskild händelse. Simuleringsverktyget Emergo Train System® används i undervisningen.

 

Kursutbud

 

CBRN på sjukhus >>>

 

Katastrofmedicin, avancerad nivå 7.5 hp >>>

 

Katastrofmedicinsk dag >>>

 

Katastrofmedicin för blivande Specialistläkare >>>