Region Östergötland

Katastrofmedicinsk dag

Vid särskild händelse och/eller förhöjt beredskapsläge på sjukhus måste resurserna omfördelas så att personal, material och lokaler används på ett effektivt sätt med målet att skapa ett optimalt flöde i vårdkedjan trots den plötsligt ökade belastningen.
För att skapa detta flöde finns en katastrofplan med en i förväg bestämd larmkedja samt organisation på sjukhuset vid förhöjt beredskapsläge. Det är av vikt att kunskapen om den lokala katastrofplanen är hög hos personer/funktioner med nyckelroll i denna. Kursens syfte är att öka den katastrofmedicinska förmågan utifrån deltagarnas specifika yrkesroller och funktion vid särskild händelse.
För anmälan och vidare information: