Region Östergötland

Katastrofmedicin för blivande specialistläkare

Kursens syfte är att förbättra deltagarens förmåga att agera i sin yrkesroll som specialistläkare och utifrån förutsättningarna som en särskild händelse genererar för hälso- och sjukvården. Kursen innehåller valda delar inom ämnet katastrofmedicin, trauma och katastrofmedicinsk beredskap.
 
Kursen uppfyller delmålen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (specialistkompetenskurs, SK-kurs).
Akutsjukvård, delmål A6, C9
Internmedicin, delmål A6, C12
Kirurgi, delmål A6, C12
Anestesi/Intensivvård, delmål A6, C9, C10.
 
Som komplement till delmål C9 och C10 hänvisar vi till kursen APTC (Advanced Prehospital Trauma Care).
För anmälan och vidare information: