Region Östergötland

Krisstöd

En del av Katastrofmedicinsk beredskap är krisstödsinatser. "Landstinget ska planera för att kunna erbjuda krisstöd till den som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av den allvarliga händelsen” (SOSFS 2013:22) vilket innebär att hälso-  och sjukvården  bör ha kunskap och färdighet att kunna bedöma krisstödsbehovet, organisera arbetet och samverka med andra aktörer.

Vårt kursutbud innehåller utbildningar med fokus på krisstöd, ledning och samverkan. Utbildningarna bedrivs dels på KMC och dels som uppdragsutbildningar. Hälso- och sjukvården, kommuner och olika aktörer som genomför krisstödsinsatser är våra målgrupper.   Simuleringsverktyget Emergo Train System® används i undervisningen.

Kursutbud

 

Krisstöd, ledning och samordning >>>

 

Krisstöd, ledning och samordning ETS-instruktör >>>

 

Krisstödsutbildning >>>