Region Östergötland

Krisstöd, ledning och samordning ETS-instruktör

Utbildningen är till för dig som arbetar med krisstödsinsatser i din verksamhet och bygger på din grundkunskap om krisstöd. Under dagen lär du dig att använda simuleringsverktyget Emergo Train System®  för att arrangera utbildningar, övningar inom psykologisk förstahjälpen; krisstödsbedömning av drabbad; ledning och samordning Verktyget kan också användas för att analysera en krisstödsorganisations förmåga.
För anmälan och vidare information: