Region Östergötland

Krisstödsutbildning

  Krisstödsutbildning
Bakgrund:

Hälso- och sjukvårdens insatser omfattar både det fysiska och psykiska/psykosociala omhändertagandet i vardagen och vid en särskild händelse.

Kursen ger kunskaper i att kunna ge psykologiska och psykosociala insatser, krisstöd, i vardagen och vid en särskild händelse.

 

Vid en oväntad händelse försätts varje drabbad person i en akut kris. Genom ett professionellt förhållningssätt kan den drabbade hjälpas både långsiktigt och kortsiktigt. Vikten av ett professionellt stöd är betydande för den fortsatta bearbetningen av händelsen.

 

Vid en särskild händelse behöver sjukvårdens resurser ledas och samordnas på ett särskilt sätt enligt SOSFS 2013:22 om katastrofmedicinsk beredskap.

Avsedd för: Personal från hälso- och sjukvården som kan arbeta som krisstödsperson i vardagen och vid en särskild händelse.
Mål:

Övergripande målsättning
Deltagarna ska efter denna kurs ha en god kunskap och färdighet för att kunna verka som krisstödsperson i vardagen och vid särskild händelse.

 

Specifik målsättning
Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

  • Ha ökad kunskap om omhändertagande av drabbade personer i en akut kris
  • Känna till ansvarsområden för särskild sjukvårdsledning på regional/lokal nivå
Innehåll:

Krisstödsinsatser, teori och praktik i vardagen och vid särskild händelse.

Antal deltagare: Enligt överenskommelse.
Kurslängd: Denna utbildning genomförs på förfrågan halv- eller heldag.
Kursledning:

Valborg Jansson, kursansvarig 010-103 8655
valborg.jansson@regionostergotland.se

KMC admin:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Pris: Kontakta kursansvarig för offert.
Plats:

Kursen anordnas på Katastrofmedicinskt Centrum eller där beställaren önskar.

Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping
Telefon 010-103 3569, Fax 010-103 2910
E-post KMC@regionostergotland.se