Region Östergötland

Kursanmälan on-line lokala/regionala kurser Region Östergötland

 Om ni har frågor angående anmälan till våra kurser, vänligen kontakta oss på e-post: KMC@regionostergotland.se eller telefon: 010-103 3569.

* = dessa fält måste vara ifyllda för att skicka in anmälan

 

Anmälan godkänd av arbetsledare/beredskapssamordnare*
Region Östergötland behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att anmäla sig till en kurs. Uppgifterna är de som anges i anmälningsformuläret. Uppgifterna kommer inte lämnas vidare, undantag där certifikat tillverkas av leverantör.