Region Östergötland

Kursanmälan on-line nationella kurser

Om ni har frågor angående anmälan till våra kurser, vänligen kontakta oss på e-post: KMC@regionostergotland.se eller telefon: 010-103 3569. 

* = dessa fält måste vara ifyllda för att skicka in anmälan

Anställda på Landstinget i Östergötland, vänligen skriv LiÖ i fälten fakturaadress och kostnadsställe.

 

Anmälan är godkänd av arbetsledare/beredskapssamordnare*
Region Östergötland behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att anmäla sig till en kurs. Uppgifterna är de som anges i anmälningsformuläret. Uppgifterna kommer inte lämnas vidare, undantag där certifikat tillverkas av leverantör.