Region Östergötland

Ledning och samverkan

Katastrofmedicin är den gren inom det medicinska ämnesområdet som fokuserar på hur sjukvård kan bedrivas på effektivast sätt vid akuta situationer med begränsade resurser. Ledning av arbetet på skadeplats och på sjukhus/vårdenhet kräver en effektiv ledning. Våra utbildningar utgår ifrån gällande lagar och föreskrifter samt den nationella modellen för ledning och samordning inom Hälso- sjukvården.

Stabsmetodik – ett gemensamt synsätt på ledning är en betydande del i våra ledningsutbildningar. Vid varje händelse är samverkansbehovet påtagligt för att kunna bistå de drabbade på bästa sätt. Ett viktigt fokus är samverkan med utgångspunkt från gemensamma grunder vid samverkan och ledning vid samhällsstörning.

Kursutbud

 

Ledning och organisation på akutsjukhus vid särskild händelse och/eller förhöjt beredskapsläge >>>

 

TiB inom hälso- och sjukvården >>>

 

Stabschef >>>

 

Särskild sjukvårdsledning >>>

 

Krisstöd, ledning och samordning >>>

 

PS instruktör >>>

 

PS grund >>>

 

PS plus >>>

 

PS refresh >>>

 

Samverkan CBRNE instruktör >>>

 

Samverkan CBRNE grund >>>