Region Östergötland

TiB inom hälso- och sjukvården

Varje landsting/region ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Katastrofmedicinsk beredskap upprätthålla en ständigt bemannad funktion, Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB har vid misstänkt särskild händelse eller vid risk för sådan händelse, enligt SOSFS 2013:22, till uppgift att:
  • Ta emot larm
  • Verifiera uppgifter
  • Larma vidare
  • Initiera och samordna det inledande arbetet
  • Informera om händelsen
Efter utbildningen ska deltagarna ha en god förmåga att hantera TiB-funktionen utifrån föreskriften 2013:22 med en tillämpning av Gemensamma grunder med syfte att skapa inriktning och samordning genom samverkan och ledning.

För anmälan och vidare information: