Region Östergötland

PS- Prehospital Sjukvårdsledning® - PS plus - Påbyggnadsutbildning

PS- Prehospital Sjukvårdsledning® - PS plus - Påbyggnadsutbildning
Presentation:

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) har på Socialstyrelsens uppdrag nationellt utbildat utbildare och användare i konceptet PS®- Prehospital Sjukvårdsledning. Vid nationella och regionala samverkansövningar har identifierats brister i särskild sjukvårdsledning i skadeområdet. Prehospital sjukvårdsledning vid något mera komplexa händelser (hotsituationer, publika evenemang och stora skadehändelser) kan för några kännas som en stor och för tung uppgift trots en grundläggande PS®-utbildning.

 

KMC har tillsammans med flertalet landsting identifierat ett stort behov av att i organisationen erbjuda en påbyggnadsutbildning för speciellt utvald personal som kan komma att överta ledningsrollen sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig.


PS® plus är en påbyggnadsutbildning till PS®- Användare. Syftet med utbildningen är att öka förmågan till en effektiv prehospital sjukvårdsledning i händelser med större krav.
Målsättningen med kursen är att deltagarna får en fördjupad kunskap om inriktningar och samverkan i skadeområdet för att kunna etablera, stödja, eller överta en ledningsroll i en redan etablerad sjukvårdsledning.

Målgrupp:

Ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska i ambulans som genomfört PS® grundutbildning, med intresse och god förmåga att bedriva prehospital sjukvårdsledning i skadeområdet.

OBS! Personen ska vara utsedd av respektive organisation.

Metodik: Kursen består av individuell coachning, praktiska övningar och föreläsningar. Innehållet bygger på tidigare identifierade brister vid prehospital sjukvårdsledning, samordning med regional nivå samt samverkan med andra myndigheter. Teori om ledning, ledarskap och reaktioner vid stressade situationer är också del i kursinnehållet.
Antal deltagare: Minst 12 kursdeltagare
Kurslängd: 2 dagar
Kursavgift:

6500 SEK exkl. moms.
Avgiften inkluderar kursavgift samt all förtäring under kursen.

 

För personal anställda i ambulanssjukvården i Östergötland utgår ingen avgift. Dessa platser finansieras av kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland.

 

Kursdatum:

Kurstillfälle 1: 2019-03-12--2019-03-13

 

Kurstillfälle 2: 2019-10-22--2019-10-23

Sista anmälningsdag:

Kurstillfälle 1: 2019-02-12

 

Kurstillfälle 2: 2019-09-09

Kursledning:

Oscar Henning, kursansvarig 010-103 3981
oscar.henning@regionostergotland.se

Admin KMC: Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se
Anmälan:

Anmälan är bindande! (Se avbokningsregler)
Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.


Kursanmälan.

Plats: Katastrofmedicinskt Centrum
Telefon 010-103 3569, Fax 010-103 2910
E-post KMC@regionostergotland.se