Region Östergötland

PS plus

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har på Socialstyrelsens uppdrag nationellt utbildat utbildare och användare i konceptet PS®- Prehospital Sjukvårdsledning. Vid nationella och regionala samverkansövningar har identifierats brister i särskild sjukvårdsledning i skadeområdet. Prehospital sjukvårdsledning vid något mera komplexa händelser (hotsituationer, publika evenemang och stora skadehändelser) kan för några kännas som en stor och för tung uppgift trots en grundläggande PS®-utbildning.
KMC har tillsammans med flertalet regioner identifierat ett stort behov av att i organisationen erbjuda en påbyggnadsutbildning för speciellt utvald personal som ska kunna stödja eller överta ledningsrollen sjukvårdsledare.
PS® plus är en påbyggnadsutbildning till PS®- grund. Syftet med utbildningen är att öka förmågan till en effektiv prehospital sjukvårdsledning i händelser med större krav.

För anmälan och vidare information: