Region Östergötland

Prehospitala utbildningar

Riktade utbildningar för ledning, organisation, samverkan och omhändertagande är grunden för prehospital personal. Vårt kursutbud inom prehospitala utbildningar fokuserar på hur sjukvård kan bedrivas på effektivast sätt vid akuta situationer och syftar till att stärka och likrikta förmågan att omhänderta akut sjuka eller skadade personer i olika miljöer. Kurserna riktar sig till personer som arbetar med akutsjukvård framför allt prehospitalt både civilt och militärt.

 

Kursutbud

 

AMLS >>>

 

AMTT Advanced Medical Team Training >>>

 

APTC >>>

 

IVPA grund >>>

 

IVPA repetition >>> 

 

PHTLS grund >>>


PHTLS refresh >>>

 

PS instruktör >>>

 
PS grund >>>

 
PS plus >>>

 
PS refresh >>>

 

Samverkan CBRNE instruktör >>>

 
Samverkan CBRNE grund >>>

 

Stoppa blödningen - Huvudinstruktör >>>

 

TCCC-MP grund >>>


TCCC-AC >>>

 

TCCC instruktör >>>