Region Östergötland

Prehospitala utbildningar

Riktade utbildningar för ledning, organisation, samverkan och omhändertagande är grunden för prehospital personal. Vårt kursutbud inom prehospitala utbildningar fokuserar på hur sjukvård kan bedrivas på effektivast sätt vid akuta situationer och syftar till att stärka och likrikta förmågan att omhänderta akut sjuka eller skadade personer i olika miljöer. Kurserna riktar sig till personer som arbetar med akutsjukvård framför allt prehospitalt både civilt och militärt.

 

Kursutbud

 

AMLS® - Advanced Medical Life Support >>>

 

APTC - Advanced Prehospital Trauma Care >>> 

 

PHTLS® (Prehospital Trauma Life Support) >>>


PHTLS® (Prehospital Trauma Life Support) Refresher >>>

 

PS- Prehospital Sjukvårdsledning® >>>

 
PS- Prehospital sjukvårdsledning® för användare Region Östergötland >>>

 
PS- Prehospital Sjukvårdsledning® - PS plus - Påbyggnadsutbildning >>>

 
PS- Prehospital Sjukvårdsledning® - refresherkurs för användare Region Östergötland >>>

 

Samverkan vid CBRNE – Händelse, Instruktörsutbildning >>>

 
Samverkan vid CBRNE – Händelse, Grund Östergötland >>>

 

Tactical Combat Casualty Care Medical Personnel (TCCC-MP) - grund >>>


Tactical Combat Casualty Care All Combatants (TCCC-AC) - endagarskurs >>>

 

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) - instruktör >>>