Region Östergötland

Senior Instructor Course (sve)

En viktig del i katastrofmedicin är träning av förmågan att fatta noggranna beslut. Denna förmåga kan utvecklas genom att utbildade instruktörer har kunskap om hur man kan sätta upp övningar och utvärdera prestationer av personal som är involverade i medicinsk hantering och ledning av särskilda händelser och samhällsstörningar. Dessa instruktörer bör ha förmågan att hålla simuleringsövningar baserade på reella scenarier med realistiska resurser och kapacitet för olika medicinska verksamheter.
Emergo Train system® (ETS) är ett simuleringssystem som kan utformas för att passa många olika scenarier och som används av över Senior instructors runt om i världen för träning och simulering inom akut- och katastrofmedicin sedan flera decennier. ETS ägs av Region Östergötland och administreras på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.
Genom att sätta upp simuleringsövningar med hjälp av ETS kan effekterna av en särskild händelse/samhällsstörning visualiseras, prövas och tränas. Exempel på användningsområden för simuleringsövningar är; som en del i introduktionsprogram för nyanställda, förmågeanalyser, evakuering av sjukhus/vårdenhet, övning och utbildning för akutmottagning, operationsavdelning och intensivvårdsavdelning samt som en del i arbetet med revidering av katastrofmedicinska planer och förmågebedömningar. Kursens syfte är att öka landstingets/sjukhusets förmåga att kunna bedöma, värdera och öka sin förmåga kapacitet vid plötsligt ökad diskrepans mellan behov och resurser.

För anmälan och vidare information: