Region Östergötland

Senior instructor kurs - simuleringsövningar inom akut- och katastrofmedicin

Senior instructor kurs - simuleringsövningar inom akut- och katastrofmedicin
(kursen hette tidigare Surge capacity in hospital)
Bakgrund:

En viktig del i katastrofmedicin är träning av förmågan att fatta noggranna beslut. Denna förmåga kan utvecklas genom att utbildade instruktörer har kunskap om hur man kan sätta upp övningar och utvärdera prestationer av personal som är involverade i medicinsk hantering och ledning av särskilda händelser och samhällsstörningar. Dessa instruktörer bör ha förmågan att hålla simuleringsövningar baserade på reella scenarier med realistiska resurser och kapacitet för olika medicinska verksamheter.

Emergo Train system® (ETS) är ett simuleringssystem som kan utformas för att passa många olika scenarier och som används av över 1 700 Senior instructorsrunt om i världen för träning och simulering inom katastrofmedicin sedan flera decennier. ETS ägs av Region Östergötland och administreras på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Mer information om ETS finns att läsa på www.emergotrain.com

Genom att sätta upp simuleringsövningar med hjälp av ETS kan effekterna av en särskild händelse/samhällsstörning visualiseras, prövas och tränas. Exempel på användningsområden för simuleringsövningar är; som en del i introduktionsprogram för nyanställda, förmågeanalyser, evakuering av sjukhus/vårdenhet, övning och utbildning för akutmottagning, operationsavdelning och intensivvårdsavdelning samt som en del i arbetet med revidering av katastrofmedicinska planer och förmågebedömningar. Kursens syfte är att öka landstingets/sjukhusets förmåga att kunna bedöma, värdera och öka sin förmåga kapacitet vid plötsligt ökad diskrepans mellan behov och resurser. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna planera, sätta upp, genomföra, utvärdera, analysera samt utvärdera resultat från simuleringsövningar genom att använda Emergo Train system®.

Målgrupp:

Blivande Emergo Train System® instruktörer på sjukhus som ska bedriva utbildning inom katastrofmedicin. Kursdeltagarna bör ha erfarenhet av akutsjukvård och kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

Exempel på personer i målgrupp är läkare och sjuksköterskor med utbildningsansvar på akutmottagning, operationsavdelning och/eller intensivvårdsavdelning samt lokala beredskapssamordnare.

Metodik:

 

 

 

Teoretisk undervisning i form av föreläsningar.
Praktiska demonstrationer.
Deltagarna kommer få möjligheten att förbereda och sätta upp simuleringsövning med tydlig utvärdering och feedback från erfarna Emergo Train System utbildare.

Kurslängd: 3 dagar
Antal deltagare:

Minst antal deltagare: 16
Max antal deltagare: 20

Kursavgift:

7500 SEK exkl. moms.
Priset inkluderar fika och lunch.

Kursen är kostnadsfri för Region Östergötlands medarbetare.

Kursen kan också genomföras hos er på ert sjukhus/landsting! Kontakta oss för kostnadsförslag och offert.

Kursdatum:

2019-12-03--2019-12-05

Sista anmälningsdag:

2019-11-04

Kursledning:

Jenny Pettersson
010-103 0645

E-post: jenny.pettersson@regionostergotland.se

Admin KMC:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Anmälan:

Anmälan är bindande! (Se avbokningsregler)

Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.

Till kursanmälan on-line >>>.

Plats: Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping
Telefon 010-103 3569
E-post KMC@regionostergotland.se