Region Östergötland

Simuleringsövningar för Region Östergötland

Simuleringsövningar för Region Östergötland
Presentation:

Utbildning, träning och övningar är viktiga för att skapa förutsättningar för personalen att inom ett sjukhus hantera en allvarlig händelse utifrån den katastrofmedicinska beredskapsplanen.

 

Behovet av att etablera en särskild sjukvårdsledning uppstår oftast då sjukvårdens resurser redan i vardagen är begränsande både på grund av minskat antal vårdplatser eller på grund av annan resursbrist.


Övningen kan ha olika läromål och tonvikt på olika utav den särskilda sjukvårdsledning.

Övningen planeras tillsammans med lokal beredskapssamordnar på respektive sjukhus och genomförs tillsammans med lokal respektive regional sjukvårdsledning.

Målgrupp: Lokal beredskapssamordnare inom respektive länsdel beslutar tillsammans med den lokala kris och katastrofmedicinska beredskapskommittén vilka som ska delta i denna simuleringsövning.
Metodik:

Simuleringsövning.

Akutmottagning gestaltas med hjälp av Emergo Train System®.
Särskild sjukvårdsledning på lokal nivå befinner sig under övningarna i förutbestämt ledningsrum på sjukhuset.

Kurslängd: En halv dag.
Kursavgift: Finansieras av kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland.
Kursdatum:

 Övningsdagar för 2018 är ännu ej fastställt.

Sista anmälningsdag:

Beredskapssamordnare på respektive lokal nivå samt på regional nivå hanterar anmälningar.

Kursavgift: Finansieras av kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland.

Kursansvarig: Eva Kristedal 010-103 6658
eva.kristedal@regionostergotland.se
KMC admin:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Anmälan:

Anmälan är bindande! (Se avbokningsregler)

Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.

Kursanmälan >>>

Plats:

På respektive sjukhus.

Särskild sjukvårdsledning på regional nivå: Ledningscentral Lejonet på Katastrofmedicinskt centrum