Region Östergötland

Surge capacity in hospital


 Surge capacity in hospital - att skapa förmåga att hantera en hastig och oväntad ökning av inkommande patienter på sjukhus
Bakgrund:

Alla sjukhus i alla storlekar och i alla sammanhang står inför utmaningen att plötsligt måsta hantera ett ökat inflöde av patienter. Begreppet surge capacity kan definieras som förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat högt inflöde av patienter som allvarligt påverkar, eller överskrider den dagliga verksamheten.


För att hantera en plötslig och oväntad ökning av patientvolym krävs:

  • rätt mängd kvalificerad personal (staff)
  • tillräcklig mängd förnödenheter, material och utrustning (stuff)
  • anpassningsbara lokaler, utarbetade rutiner och tydlig organisation (structure)


Genom att sätta upp simuleringsövningar med hjälp av Emergo Train System® kan effekterna på verksamheten, orsakade av ett plötsligt ökat patientflöde, visualiseras, prövas och tränas. Exempel på användningsområden för simuleringsövningar är; som en del i introduktionsprogram för nyanställda, förmågeanalyser, brandspel (evakuering av sjukhus/vårdenhet), övning och utbildningar för akutmottagning, operationsavdelning och intensivvårdsavdelning samt som en del i arbetet med revidering av katastrofmedicinska planer och förmågebedömningar.


Under kursen blir kursdeltagarna utbildade ETS instruktörer för simuleringsövningar med fokus på surge capacity på sjukhus.


Kursens syfte är att öka landstingets/sjukhusets förmåga att kunna bedöma, värdera och öka sin surge capacity.


Målet med kursen är att deltagarna ska kunna planera, genomföra, utvärdera, analysera samt redovisa resultat från simuleringsövningar avseende surge capacity på sjukhus.

Målgrupp:

Blivande Emergo Train System® instruktörer på sjukhus som ska bedriva utbildning inom surge capacity. Kursdeltagarna bör ha erfarenhet av akutsjukvård och kris- och katastrofmedicinsk beredskap.


Exempel på personer i målgrupp är läkare och sjuksköterskor med utbildningsansvar på akutmottagning, operationsavdelning och/eller intensivvårdsavdelning samt lokala beredskapssamordnare.

Metodik:

 

 

 

Teoretisk undervisning i form av föreläsningar.
Praktiska demonstrationer.
Deltagarna kommer få möjligheten att förbereda och sätta upp simuleringsövning med tydlig utvärdering och feedback från erfarna Emergo Train System instruktörer.

Kurslängd: 3 dagar
Antal deltagare:

Minst antal deltagare: 16
Max antal deltagare: 20

Kursdatum:

2017-12-05--2017-12-07
2018-11-20--2018-11-22

Sista anmälningsdag:

2017-11-06
2018-10-19

Kursledning:

Jenny Pettersson
010-103 0645
jenny.pettersson@regionostergotland.se

Admin KMC:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Avgift:

7 500:- per kursdeltagare. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
Priset inkluderar fika och lunch. Logi ingår ej.

För personal anställda inom Region Östergötland finansieras vissa platser av kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland, kontakta din lokala beredskapssamordnare.

Kursen kan genomföras hemma på eget sjukhus om önskemål! Be om ett kostnadsförslag.

Anmälan:

Anmälan är bindande! (Se avbokningsregler)

Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.

Till kursanmälan on-line >>>.

Plats: Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping
Telefon 010-103 3569
E-post KMC@regionostergotland.se