Region Östergötland

Tactical Combat Casualty Care All combatants (TCCC-AC) - endagarskurs

Tactical Combat Casualty Care All combatants (TCCC-AC) - endagarskurs
Bakgrund:

Tactical Combat Casualty Care All combatants (TCCC-AC) - endagarskurs är ett evidensbaserat, livräddande kurskoncept för individer som arbetar i en hotfylld miljö. TCCC innehåller både teoretiska och praktiska strategier samt tekniker vilka syftar till att optimera traumavården efter rådande situation.


NAEMT ansvarar för TCCC kurser inom ramen för sitt PHTLS program och är världsledande inom prehospital trauma utbildning. TCCC kursen använder PHTLS militära lärobok och kursen är godkänd av American College of Surgeons.

Kursinnehåll:

TCCC är indelad i två olika militära kurser. En grundkurs ”TCCC All Combatants” (TCCC AC) för breddinförande, samt en kurs för medicinsk personal ”TCCC Medical Personnel” (TCCC MP). Det primära syftet med kursen är att lära ut evidensbaserade strategier för omhändertagandet med målet att inte öka antalet skadade samt att grunduppdraget skall kunna genomföras.


TCCC AC
• Varvar teoretisk samt praktiska moment
• Förklarar olika faser av omhändertagande CUF, TFC, TEC
• Enkla åtgärder samt undersökning enl CABC. Ex blödningskontroll samt thoraxskador.

 

Avsedd för: TCCC AC är avsedd för all personal som kan hamna i hotfulla situationer, militärt eller civilt.
Övrigt: NAEMT upprätthåller ett strikt program för kvalitetskontroll av sina instruktörer. NAEMT är ett nätverk för TCCC nationellt och internationellt till stöd för lärare och elever.
Fakultet: Nationell fakultet finns på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.
Kontakt:

För utökad kursinformation kontakta Henrik Lidberg
E-post: henrik.lidberg@regionostergotland.se  
Telefon: 010-103 0873 

Mer information om innehållet på kursen finns också på nedan angiven länk: http://www.naemt.org/education/naemt-tccc

Anmälan:

Till Katastrofmedicinskt centrum, Linköping. För anmälan direkt på webben klicka här >>>.

Vid inköpsanmodan gäller samma anmälningsförfarande som ovan. Information till inköpsanmodan kontakta Linda.A.Johansson@regionostergotland.se 

Avgift:

3 500 SEK inkl. mat, fika och frukt
Exkl. moms, resor och logi.                                                     
Auditör: 1 500 SEK inkl. mat, fika och frukt
Exkl. moms, resor och logi.

Anmälan är bindande. Vid uteblivande eller återbud senare än 3 veckor före kursstart kommer 75 procent av kostnaden att faktureras och vid uteblivande eller återbud senare än 10 dagar före kursstart kommer hela kurskostnaden att faktureras.

Tid:

 

För närvarande inga kurser planerade.

Sista anmälningsdag -
Plats:

Katastrofmedicinskt Centrum
Johannes Magnus väg 11, Linköping