Region Östergötland

TCCC-MP grund

TCCC är indelad i två olika militära kurser. En grundkurs ”TCCC All Combatants” (TCCC AC) för breddinförande, samt en kurs för medicinsk personal ”TCCC Medical Personnel” (TCCC MP). Det primära syftet med kursen är att lära ut evidensbaserade strategier för omhändertagandet med målet att inte öka antalet skadade samt att grunduppdraget skall kunna genomföras.

NAEMT ansvarar för TCCC kurser inom ramen för sitt PHTLS program och är världsledande inom prehospital trauma utbildning. TCCC kursen använder PHTLS militära lärobok och kursen är godkänd av American College of Surgeons.

NAEMT upprätthåller ett strikt program för kvalitetskontroll av sina instruktörer. NAEMT är ett nätverk för TCCC nationellt och internationellt till stöd för lärare och elever.


För anmälan och vidare information:

Intern (för anställda i Region Östergötland) >>>
          
Extern >>>