Region Östergötland

Trauma- och akutsjukvård

Ett snabbt och strukturerat omhändertagande av skadade eller akut sjuka patienter är en förutsättning för att rätt bedömning och behandling ska kunna utföras. Vårt kursutbud inom trauma och akutsjukvård fokuserar på hur sjukvård kan bedrivas på effektivast sätt vid akuta situationer och syftar till att stärka och likrikta förmågan att omhänderta akut sjuka eller skadade personer i olika miljöer. Kurserna riktar sig till personer som arbetar inom akutsjukvård framför allt prehospitalt både civilt och militärt.

 

Kursutbud

 

AMLS® - Advanced Medical Life Support >>>

 

APTC - Advanced Prehospital Trauma Care >>>

 

PHTLS® (Prehospital Trauma Life Support) >>>

 

PHTLS® (Prehospital Trauma Life Support) Refresher >>>

 

Tactical Combat Casualty Care Medical Personnel (TCCC-MP) - grund >>>

 

Tactical Combat Casualty Care All Combatants (TCCC-AC) - endagarskurs >>>

 

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) - instruktör >>>