Region Östergötland

Utbildningar för Region Östergötland

Enligt kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland ska samtliga medarbetare inom regionen ha kännedom om aktuellt planverk och sin egen roll vid särskild händelse. För vissa yrkesgrupper och funktioner finns särskilda kompetenskrav, dessa finns beskrivna i bilaga 5 i RÖ Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan >>>.

KMC ansvarar för att erbjuda adekvat utbildning och övning till medarbetare inom Region Östergötland i samarbete med regionala och lokala beredskapssamordnare och beredskapsläkare. Utgångspunkten är de kompetenskrav som är beskrivna i den kris och katastrofmedicinska beredskapsplanen för Region Östergötland.

Utbildningar och övningar som är riktade till personal inom Region Östergötland syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga till att hantera särskild händelse. Simuleringsverktyget Emergo Train System® används i undervisningen.

Kontakt: Eva Kristedal, lärare i katastrofmedicin och samordnare för kursutbud Region Östergötland
Tfn: 010-103 66 58
E-post: eva.kristedal@regionostergotland.se

 

Kursutbud

 

Initial sjukvårdsledning regional nivå/TIB - för utvalda medarbetare Region Östergötland >>>

 

Katastrofmedicinsk dag >>>

 

PS grund >>>

 

PS refresh >>>

 

Samverkan CBRNE grund >>>

 

Simuleringsövningar för Region Östergötland >>>

 

Följande kurser är nationella men för personal anställda inom Region Östergötland finansieras vissa platser av kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland. Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.

CBRN på sjukhus >>>

 

Krisstöd, ledning och samordning >>>

 

Krisstöd, ledning och samordning ETS-instruktör >>>

 

Ledning och organisation på akutsjukhus vid särskild händelse och/eller förhöjt beredskapsläge >>>

 

TiB inom hälso- och sjukvården >>>

 

PS instruktör >>>

 

PS plus >>>

 

Samverkan CBRNE instruktör >>>

 

Senior Instructor Course (sve) >>>

 

Särskild sjukvårdsledning >>> 

 

Stabschef >>>