Region Östergötland

Ledning och organisation på akutsjukhus vid särskild händelse och/eller förhöjt beredskapsläge

Ledning och organisation på akutsjukhus vid särskild händelse och/eller förhöjt
beredskapsläge

Presentation:

Akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och operationsavdelningar står varje dag inför utmaningen att möta ett stort antal patienter med akut vårdbehov. För att möjliggöra ett säkert och effektivt omhändertagande ställs stora krav på dessa enheters ledningsfunktioner exempelvis ledningsansvarig sjuksköterska, koordinator och ledningsläkare.

Personal som innehar dessa ledningsfunktioner arbetar ständigt med risk för att ett plötsligt och oväntat ökat inflöde av patienter uppstår, vilket ställer krav på att enheten behöver ledas och organiseras på ett särskilt sätt. Detta ställer i sin tur krav på förmågan att snabbt kunna inrikta och samordna arbetet så att resurserna används så effektivt som möjligt.

Vardagens resurser är begränsade vilket innebär att den katastrofmedicinska beredskapsplanen kan behöva aktiveras. Att initialt stå ensam och leda i stabsläge, förstärkningsläge eller i katastrofläge medför höga krav på förmågan att fatta snabba och korrekta beslut. Förmågan att hantera stress och ta inriktningsbeslut under komplexa situationer är något som går att förbättras genom träning och övning.

Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarnas förmåga att skapa inriktning och samordning av arbetet på akutmottagning, intensivvårdsavdelning eller operationsavdelning vid förhöjt beredskapsläge på sjukhus.

Målet är att deltagarna efter kursen ska ha god förmåga att utöva ledning på akutmottagning, intensivvårdsavdelning eller operationsavdelning i syfte att skapa inriktning och samordning vid förhöjt beredskapsläge.

Målgrupp: Personer som innehar operativ ledningsfunktion på akutmottagning, intensivvårdsavdelning och/eller operationsavdelning, exempelvis ledningsansvarig sjuksköterska, koordinator och ledningsläkare. 

Metodik:

 

Föreläsningar samt praktisk tillämpning i form av simuleringsövningar med utvärdering mot mätbara mål.

Kurslängd: 2 dagar
Antal deltagare:

Minst antal deltagare: 16
Max antal deltagare: 20

Kursavgift:

6 000 SEK exkl. moms.

För personal anställda inom Region Östergötland finansieras vissa platser av kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland, kontakta din lokala beredskapssamordnare.

Kursdatum:

Ej fastställt

Sista anmälningsdag:

 

Kursledning:

Eva Kristedal
010-103 66 58
eva.kristedal@regionostergotland.se

Admin KMC:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Anmälan:

Anmälan är bindande! (Se avbokningsregler)

Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.

Till kursanmälan on-line >>>.

Kursanmälan anställd på Region Östergötland >>>

Plats: Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping
Telefon 010-103 3569
E-post KMC@regionostergotland.se