Region Östergötland

Samverkan vid CBRNE – Händelse, Instruktörsutbildning

Samverkan vid CBRNE – Händelse, Instruktörsutbildning
Bakgrund:

Katastrofmedicinskt Centrum – KMC i Linköping har på uppdrag av Socialstyrelsen utvecklat en instruktörsutbildning för kursen ”Samverkan vid CBRNE-händelse”

Avsedd för:

Personal som kan komma i ledningsposition vid en skadehändelse inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Personalen ska vara från samma område. Området måste representeras av kursdeltagare från samtliga tre organisationer.

Mål:

 

 

 

Målet är att deltagarna ska kunna genomföra utbildning inom samverkan vid CBRNE-händelse i sitt eget område. Avsikten med utbildningen är att säkerställa ett enhetligt förhållningssätt att samverka inom blåljusmyndigheter genom spridning till regionala områden.

 

Utbildningen syftar till att öka förmågan att hantera en CBRNE-händelse genom effektiv samverkan .
Utbildningen stödjer de olika myndigheterna i planläggningsarbetet så att samordningen blir så effektiv som möjligt.

Innehåll:

Instruktörsutbildningen är tre dagar och består av en grundkurs och en instruktörsdel. Därefter examineras deltagarna genom att få vara instruktörer på en grundkurs.

Grundkursen genomförs under en dag, där deltagarna får en grundläggande kunskap om respektive myndighets organisation, taktik och lagstiftning. Deltagarna presenteras för en modell för samverkan och övas genom praktiska simuleringsövningar med Emergo Train System®.

 

Under instruktörsdagen får kursdeltagarna planera simuleringsövningar och gemensamt förbereda en grundkurs som de sedan får genomföra som instruktörer. Kursdeltagarna får individuell feedback och stöd i övningarna.

Mätbara indikatorer för samverkan används som en kvalitetssäkring i de olika momenten. Resultatet kommer ligga som grund för fortsatt utveckling och behovsinventering.

Examinationsform:

Närvaro under hela dagen.
Godkänd prestation i samband med simuleringsövning.

Antal deltagare:

Totalt utbildas 3 fakulteter per instruktörskurs med 6 deltagare från varje fakultet.
En fakultet består av 2 från polis, 2 från räddningstjänst, 2 från ambulanssjukvård.

Kurslängd: 3 dagar
Kursledning:

Henrik Lidberg, kursansvarig 010-103 0873
henrik.lidberg@regionostergotland.se

KMC admin:

Telefon: 010-103 3569
KMC@regionostergotland.se

Anmälan:

Anmälan är bindande!  
Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.

Kursanmälan görs sedan direkt på vår websida. Till kursanmälan on-line >>>.

Avgift:

7 000 SEK inkl. mat, fika och frukt samt kurslitteratur och instruktörsmanual.
Exkl. moms, resor och logi.

Kurstid:

2019-11-19--2019-11-21

Sista anmälningsdag:

2019-10-21

Plats:

Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping.
Telefon 010-103 3569
E-post KMC@regionostergotland.se