Region Östergötland

Samverkan CBRNE instruktör

För att öka förmågan att hantera CBRNE-händelser genom effektiv samverkan har Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvecklat utbildningen "Samverkan vid CBRNE-händelse". Deltagarna presenteras för en modell för samverkan och övas genom praktiska simuleringsövningar med Emergo Train System®.

För anmälan och vidare information: