Region Östergötland

Stabschef

När beslut tagits om särskild händelse upprättas en särskild sjukvårdsledning. Vid en omfattande särskild händelse behövs staben och utgör då ett ledningsstöd. För att leda och fördela olika arbetsuppgifter behövs ofta en speciellt utbildad stabschef. Stabschefen ska ha en särskild kompetens i ett strukturerat stabsarbete och vara väl förtrogen med gällande beredskapsorganisation.
Vi möjliggör för landstinget att utbilda stabschefer med fokus på vardagens metodik samt på stabsarbete i en särskild sjukvårdsledning vid särskild händelse.

För anmälan och vidare information:
       
Extern >>>