Region Östergötland

Lokaler

Lokalerna på Katastrofmedicinskt Centrum är tillgängliga för uthyrning internt (Region Östergötland/Linköpings Universitet) samt externt.

Följande lokaler finns för uthyrning: 

  • Hörsal (aulan) med plats för 139 personer
  • Förläsningssal Sydney med plats för 80 personer. Salen kan även delas till två alternativt 4 mindre salar
  • Sex grupprum (Asien 1, 2 och 3 samt Europa 1, 2 och 3) med plats för 12-15 personer
  • Datasal/ledningscentral Lejonet:  Datasalen har 18 dataplatser samt 1 lärardator
  • Övningshall

Matsal för fika/lunch med plats för 100 personer. 

Utrustning

Standardutrustning i samtliga KMC:s lokaler är dataprojektor (ej i övningshallen), whiteboard, blädderblock, pennor och block.
Övrig utrustning går att boka i on-line bokningen.

 

Bokning

Boka lokaler här >>>

 

För närmare information, bokning och prisuppgifter kontakta:
Expedition tel 010-103 35 69  , E-post: KMC@regionostergotland.se

Bokningsvillkor >>>

Prislista kan laddas ner här >>>