Region Östergötland

Datalokal Lejonet

Landstingets datalokal har 18 utbildningsdatorer samt 1 lärardator. Här finns också projektor.