Region Östergötland

Grupprum

På KMC finns sex grupprum (Asien 1, 2 och 3 samt Europa 1, 2 och 3) med plats för 12-15 personer.