Region Östergötland

PS - Prehospital Sjukvårdsledning®

 
PS logoPS- Prehospital Sjukvårdsledning® är ett sammanhållet nationellt utbildningskoncept, helt baserat på Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet är en viktig del i en helhet som har sitt ursprung i de ledningsmodelleringar som ligger till grund för dessa nya föreskrifter och allmänna råd.

Konceptet gäller såväl vid "dagliga olyckor / skadehändelser" som vi den stora olyckan/katastrofen.

I konceptet ingår föreläsningar, träning i de båda ledningsrollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, interaktiva simuleringsövningar i liten grupp samt en praktisk examinationsövning. I dag finns 20 olika PS- fakulteter runt om landet som utbildar PS-Användare i sitt eget landsting. Samtliga är PS- Utbildare som utbildats vid KMC i Linköping med uppdraget att sprida denna utbildning inom egen organisation.

Nationella kurser för PS- Prehospital Sjukvårdsledning® finns här.
Regionala kurser för PS- Prehospital Sjukvårdsledning® (för Region Östergötland) finns här.

Läs mer om PS- Prehospital sjukvårdsledning på PS egna sida psconcept.se >>>