Region Östergötland

Projekt traumasystem sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen har uppdragit till en projektgrupp att föreslå en ny funktion för samordning av traumavård inom sydöstra sjukvårdsregionen. Funktionen ska samordna och skapa förutsättningar för traumavården genom hela vårdkedjan.

Läs mer på projektets hemsida >>>

 

Projektledare: Annika Bergström, Kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland

E-post: annika.bergstrom@regionostergotland.se