Region Östergötland

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap har till uppgift att i RÖ planera, agera och följa upp allvarliga händelser, när resurser eller förmåga inte harmoniserar med behovet. Tjänsteman i beredskap (TiB) finns kontaktbar dygnet runt och bekräftar eller avvisar larm om misstänkt allvarlig händelse. TiB ingår i särskild sjukvårdsledning på regional nivå när en allvarlig händelse bekräftats.

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samverkar med andra myndigheter inom krisberedskapssystemet både på regional och nationell nivå, med till exempel Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap ansvarar för att tillse behovet av utbildning och övning för medarbetare inom RÖ.

Kris och katastrofmedicinsk beredskap ansvarar för den regionala kris och katastrofmedicinska planen och finns även representerad som ett eget säkerhetsområde inom RÖs säkerhetsgrupp.

Länk till sida katastrofplaner >>>