Region Östergötland

GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktiga för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL).
Med GDPR förstärks rättigheterna för hur den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter. Se vidare info om hur Region Östergötland behandlar dina personuppgifter; 


https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Sakerhet-och-krisberedskap/Informationssakerhet/Sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter/

  
För att anmäla sig till KMCs utbildningar behöver Region Östergötland behandla vissa personuppgifter. Behandling av personuppgifterna sker för ändamål som är nödvändiga i verksamheten. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem. Den som vill ha mer information om vilka uppgifter som behandlas om honom eller henne kan skriva till  dataskyddsombudet på adressen Region Östergötland, Dataskyddsombud, 581 91 Linköping eller via e-post dataskyddsombud@regionostergotland.se