Region Östergötland

Brännskadesimulering

Vilken förmåga har vi att ta hand om ett stort antal brännskador i Sverige?


Med utgångspunkt från denna frågeställning samlades representanter från Landstinget i Dalarna, Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Östergötland till en stor simuleringsövning/förmågebedömning. Inbjudna till dagen var företrädare för brännskadevården i Sverige, representanter från respektive landstings beredskapsorganisation, Socialstyrelsen, Sälens Högfjällshotell, Ambulanssjukvården Dalarna, Sjukvårdens larmcentral, SOS Alarm Falun samt krisberedskapsorganisationen (KBX) inom SOS Alarm.

Scenariot som användes som underlag var en diskoteksbrand med totalt 400 drabbade på Högfjällshotellet i Sälen klockan 23.00 en fredagskväll. Syftet med dagen var att förbättra kunskapen om hantering av ett stort antal brännskadade patienter ur ett nationellt perspektiv och försöka identifiera larmvägar och eventuella otydligheter i samverkan mellan landstingen. Under övningen diskuterades och testades också hur en nationell samordningsfunktion för brännskadevård skulle kunna komma fungera vid ett stort skadeutfall med brännskador.

 

Innan övningen hade en stor inventering genomförts av tillgängliga och möjliga sjuktransportresurser, operationskapacitet på de olika sjukhusen, intensivvårdsplatser samt brännskadeplatser i Sverige och Europa. Dessa åskådliggjordes på tavlor med hjälp av Emergo Train System® (ETS) vilket även möjliggjorde att efter övningen mäta om de drabbade transporterats till rätt vårdnivå inom rätt tid.