Region Östergötland

Darwin workshop 2018

6-8 mars arrangerades en Darwin workshop på KMC med nästan 40 deltagare från olika länder i Europa samt Israel. Workshopsdeltagarna fick bland annat kämpa för att rädda den fiktiva staden Wedgewood. Staden hade under samma dag drabbats av en hotande katastrofal översvämning till följd av en dammkollaps, tagit emot ett flygplan med smittsamma passagerare, en cyberattack och en potentiell terrorattack.  

Inom DARWIN utvecklas så kallade konceptkort som kan användas för att utvärdera och identifiera en organisations styrkor och svagheter avseende så kallad resiliens. Det är dessa konceptkort som idag har validerats med hjälp av krisberedskapsaktörer från många europeiska länder. Följ gärna projektet på twitter! @DARWINH2020