Region Östergötland

ETS workshop i Danmark

Den 27 november anordnades en Emergo Train System (ETS) workshop av Region Själland i Slagelse, Danmark. En representant från Region Själland gick ETS Senior instructor kursen i juni och efter det startades ett projekt med att översätta och anpassa ETS materialet till danska. Då man har tänkt att använda ETS som tränings och simuleringsverktyg i regionen, anordnades en workshop för att skapa medvetenhet om vad ETS är och hur det kan användas. Totalt 25 personer från regionen samt region Mittjylland närvarade. Under workshoppen hölls presentationer och diskussioner om ETS men också flera simuleringsövningar där deltagarna fick uppleva ETS som deltagare i en övning.