Region Östergötland

Försökspersoner sökes!

Vi genomför just nu en studie om första hjälpen-åtgärder under stress. Vi söker dig som är lekman, tränad lekman (exempelvis Röda Korsets Första hjälpare), ambulanspersonal eller brandman. Du kommer få en kortare utbildning/repetition i HLR och Tourniquetapplicering samt få tillämpa de färdigheterna under lugna och stressade förhållanden. För mer information om studien och hur du anmäler dig, se bilaga. Vi hoppas att du vill ställa upp!

Klicka här för att läsa mer!