Region Östergötland

Förstudierapport traumaprocessen inom SÖSR

Katastrofmedicinskt centrum fick i uppdrag av Sydöstra sjukvårdsregionen/RSL att genomföra en förstudie och kartläggning av traumaprocessen i regionen.

Förstudien ska ge förslag till hur implementering och eventuella projekt ska se ut i en genomförandeform.

Ta del av förstudien här! >>>