Region Östergötland

Framtidens skadeplats

Den 26 januari arrangerade Carer tillsammans med KMC ett seminarie om Framtidens skadeplats med deltagare från olika myndigheter, praktikerorganisationer och företag.

Under dagen blev det spännande diskussioner om initiala forskningsresultat, teknik och effektiv träning för att gemensamt kunna möta framtida trender i samhället.

Stort tack till alla medverkande och vår särskilt inbjudna talare Dr. Misse Wester, gästprofessor vid Lunds universitet.