Region Östergötland

Haveriövning

I september genomförde KMC på uppdrag av SAAB Airport i Linköping en haveriövning. Ett större flertal organisationer deltog, däribland blåljusmyndigheterna, alarmeringsfunktioner och bakre ledningar. Scenariot var ett havererat passagerarplan med brand i en motor. Under förmiddagen presenterade alla organisationer sin roll vid ett haveri och under eftermiddagen övade deltagarna. Istället för en övning på flygfältet användes simuleringsverktyget ETS för att visualisera skadeplats och uppsamlingsplats.