Region Östergötland

IMP projekt i Kenya

Samarbetet mellan neonatalintensivvården i Region Östergötland och Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) i Eldoret, Kenya pågår sedan 2013. Under vecka 42 har neonatalintensivvårdens personal från RÖ varit på besök i Eldoret. I projekten arbetar personalen med att förbättra kvaliteteten i basala vården, omvårdnaden och övervakningen som leder till patientsäker vård samt arbetar för att förbättra läkarkontinuiteten på överläkarsidan.

Personalen från RÖ fick vara med när en fd extremprematur flicka med födelsevikten 800g firade sin 3-årsdag med avdelningspersonalen och föräldrarna. Senast dom träffade henne var hon nyfödd och vårdades i kuvös.