Region Östergötland

Ny Emergo Train System (ETS) patientbank - pediatrisk trauma

En ny patientbank för pediatrisk trauma har utvecklats för ETS. Patientbanken innehåller patienter i ålder från 0-17 år och kan användas som ett komplement till övriga ETS patientbanker när man behöver barn till ett scenario. Den kan också användas för att hålla surge capacityövningar för ett barnsjukhus.

Allt ETS material valideras och testas innan det blir tillgängligt för instruktörer. Pediatriska traumabanken har testats i övning på Södersjukhuset och Sachsska barnsjukhuset i Stockholm samt av ETS fakulteten i New South Wales, Australien. Läs gärna mer på ETS hemsida >>>