Region Östergötland

Ny medarbetare

Vi välkomnar vår nya kollega Louise Almström! Louise arbetar på Universitetssjukhuset i Linköping på operationsavdelningen som utbildningsansvarig operationssjuksköterska och från och med slutet av augusti kommer Louise arbeta deltid hos oss på KMC med en intrahospital profil. Louise kommer dessutom arbeta halvtid som projektledare för det nystartade projektet, Trauma US. Varmt välkommen till oss Louise!