Region Östergötland

PS-Prehospital sjukvårdsledning® i Skåne!

Vecka 6 2014 utbildade nationella PS fakulteten ytterligare 10 nya PS instruktörer till Region Skånes PS fakultet. Redan i maj 2013 utbildades 5 nya PS instruktörer på KMC i Linköping.

Under kursen måndag till onsdag utbildades PS instruktörer som på torsdagen höll en grundkurs i PS för blivande användare. Kursen som de nya instruktörerna höll på torsdagen blev mycket uppskattad av deltagarna och alla blev godkända PS användare. 

Totalt finns nu 15 PS instruktörer i Region Skåne som under våren planerar att utbilda alla sina medarbetare (ca 700) i PS – Prehospital sjukvårdsledning®.

Utbildningen bedrevs på Frostavallens konferensanläggning i Höör. Vi hälsar region Skåne välkomna som PS fakultet!