Region Östergötland

Patientsäkerhet i Kenya

Patientsäkerhet är ett område som får större och större fokus i Kenya och inte minst i Eldoret. Under två dagar vecka 43 har ett team från Region Östergötland utbildat 14 personer i patientsäkerhet och i att utbilda blivande händelseanalysledare, ”training of trainers”. Det var medlemmar i patientsäkerhetskommittéen och patientsäkerhets Champions från Moi teaching and Referral hospital i Eldoret som deltog. Region Östergötland har sedan 2015 hållit händelseanalysutbildningar i Eldoret och nu är man redo att ta över ansvaret för dessa utbildningar.

En engagerad skara gick in för uppgifterna med liv och lust. En stor fråga som lyftes var hur vi sprider lärdomar och lyckade förbättringar i organisationen. En fråga som också känns relevant för oss i Östergötland. Vid kursens slut presenterades planer för nästa steg. Det finns gott hopp om fortsatt ökande patientsäkerhet i området.

Teamet från Region Östergötland bestod av Christer Andersson fd chefläkare, Mona Hedestig utvecklingsledare samt Lars Kåreklint utvecklingsledare.