Region Östergötland

Presentation av artikel på Human Factors Engineering Society 2015 årliga symposium

Erik Prytz, en av KMCs forskare, är just nu tillsammans med forskningskoordinator Carl-Oscar Jonson på Human Factors Engineering Society 2015 årliga symposium för att presentera artikeln ”An exploratory study of a low-level shared awareness measure using mission-critical locations during an emergency exercise” (E. Prytz, J. Rybing, C-O. Jonson, A. Petterson, P. Berggren, & B. Johansson).

Forskningen utfördes i samband med en övning där scenariot var en masskadehändelse vid ett kemiskt utsläpp och handlar om hur man på ett enkelt sätt kan mäta gemensam lägesbild mellan responsorganisationer.

Human Factors är forskningsområdet om hur man utvecklar system som både är anpassade för människor och som presterar väl, exempelvis genom förbättrat samarbete. Forskning inom Human Factors applicerat i den medicinska domänen är snabbt växande och KMC är en del av detta.

Foto: Jonas Borgström, Franz Mille AB