Region Östergötland

Projekt prehospitala traumatider

Är du forskningsintresserad och vill delta i vårt projekt ’prehospitala traumatider’?!

Projektet prehospitala traumatider är ett epidemiologiskt projekt där vi studerar vilket utfall tiden innan sjukhus har på olika faktorer. Tidigare användes begrepp som ”the golden hour” för traumapatienter men numera gäller ”varje minut räknas”. Balansen mellan ett snabbt tempo och vilka åtgärder som bör göras är svår och den här studien syftar till att ge mer kunskap om området. Sverige har en mycket intressant prehospital situation där långa transporter och svåra väderförhållanden är en del av vardagen. Genom att också jämföra våra svenska siffror med andra länders så kan vi få en förståelse för var det finns utrymme för förbättring.

Vi söker en engagerad och nyfiken person som är intresserad av att forska och som kan tänka sig att gå vidare för att bli doktorand. Du ska ha prehospital erfarenhet. Kontakta oss på nedan e-postadress för mer information! 

denise.backstrom@gmail.com