Region Östergötland

Samverkansövning Bränslebrist, (BränslE)

Den 28 och 29 november övade särskild sjukvårdsledning på regional nivå tillsammans med samtliga aktörer i Östergötland. Scenariot var att en situation av allvarlig bränslebrist sakta hade utvecklats i världen och där vi i samverkan behövde hantera konsekvenserna av denna brist.

Övningen skedde utifrån ett lärandeperspektiv där vi tillsammans med samverkande aktörer hanterade en bränslebrist utifrån respektive aktörs ansvarsområden.