Region Östergötland

Studiebesök från Kenya

Samarbetet mellan Internationella Medicinska Programmet (IMP), Region Östergötland och MTRH MoI Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya, bedrivs sedan 2013. Denna veckan är sjukvårdsledningen från MTRH samt rektorn från MOI University i Eldoret, Kenya, på studiebesök i Linköping.

Under måndagen besöktes BKC med förlossningen och neontal-verksamheten. Under besöket diskuteras samarbetet, framtida projekt och forskning. Flera centrum/verksamheter i Region Östergötland implementerar projekt i Kenya: BKC, patientsäkerhet och ortopedi.

Eldoret har samarbete med LiU, Region Östergötland och Linköpings kommun.

Studiebesök från Kenya