Region Östergötland

Temadag CBRNE 27 augusti

Den 27 augusti hölls en temadag i CBRNE på Katastrofmedicinskt Centrum. Dagen innehöll föreläsningar kring RN-händelser, Räddningstjänstens uppdrag och metoder vid händelser med CBRNE, samverkan på skadeplats, högsmittsamma allvarliga infektioner och organisation inom Region Östergötland vid en CBRNE-händelse. Dessutom var Falck ambulans AB inbjudna för att visa deras utrustning för transport av person med högsmittsam allvarlig infektion och Försvarsmaktens CBRN-kompani på Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå för att presentera deras förmåga vid CBRN-händelser.

De ca 70 deltagarna var från olika verksamheter inom Region Östergötland samt från Länsstyrelsen, FOI, Försvarsmakten, räddningstjänsten och ambulanssjukvården.

Stort tack till alla er som bidrog till en lyckad dag!

 


Klicka på bilden för program i pdf