Region Östergötland

Utbildning och övning i anhörigupplysning

Den 25 oktober genomförde Region Östergötland en första utbildning och övning gällande en regionövergripande anhörigupplysning. Utbildningen anordnades på och med Katastrofmedicinskt centrum.

En arbetsgrupp har arbetat fram teknik, åtgärdskalendrar, talepunkter med mera för att få till en funktionell lösning.  Då särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse tar beslut om att anhörigupplysningen ska etableras, finns nu möjlighet att använda en teknik där ett telefonnummer används. 

 Ett flertal medarbetare på olika platser i regionen kan sedan besvara samtalen. Ett 30-tal deltagare övade, andra medarbetare agerade oroliga anhöriga som ringde och ville ha svar på sina frågor. Anna Gerge, leg psykoterapeut, föreläste under eftermiddagen i ämnet ” Att ge krisstöd – reflektioner kring belastning, resurser, relation och metod”.